site-logo

7 Cleaver How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Solutions

View Large 7 Cleaver How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Solutions

7. Examples Of Lesson Plans Used (Semi-Detailed) - Kaya’t ating mahalin at ipagmalaki dahil dito tayo natututo ng maraming mabubuting bagay. Sam? Tomas claudio memorial college -ano ang paaralan? Pangalan ng ating tomas claudio memorial college -anu-ano pa ang mga larawan na inyong nakikita? Silid-aralan po.

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Professional ... Deductive Semi Detailed Lesson Plan In Social Studies, Lesson Plan Library Offers High School Lesson Ideas

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Professional ... Deductive Semi Detailed Lesson Plan In Social Studies, Lesson Plan Library Offers High School Lesson Ideas

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Fantastic Lessons, 4Th Grade English, Free Printables Worksheet Photos

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Fantastic Lessons, 4Th Grade English, Free Printables Worksheet Photos

-saan madalas bumibili ang mga bata ng masustansiyang pagkain? Jasmine? -Magaling! -Ang paaralan ay karaniwang mayroon ding gym o gym kung saan ginagawa ang malalaking okasyon tulad ng pagtatapos o graduation. Sa fitness center po. Klinika -saan naman binibigyan ng paunang lunas kapag nagkasakit ang mga bata? Exodus? -Magaling! -Ang ating paaralan ay mahalaga dahil ito ang ating pangalawang sa klinika po. Dito binibigyan ng pangunang lunas o gamut ang mga simpleng sakit ng mga magaaral. Gym -anong bahagi ng paaralan madalas ginaganap ang graduation? Mark? -Tama! -Ito ang klinika. . Sa kantina po.

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Most Department Of Education Division Of Bataan, Resources Solutions

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Most Department Of Education Division Of Bataan, Resources Solutions

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Fantastic PRACTICE TEACHING PORTFOLIO: LESSON PLANS Galleries

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Fantastic PRACTICE TEACHING PORTFOLIO: LESSON PLANS Galleries

-anu-ano ang mga tungkulin ng tatay at nanay? Sam? Ang tatay at nanay po ang nagtutulungan sa pagha-hanapbuhay. Paggawa sa bahay at pag-aalaga sa mga anak. B. (Lagayang gamot) . Natutuwa ako dahil natandaan niyo pa ang pinagaralan natin kahapon. Upuan po. Pagganyak -mga bata. Ang anak naman po ang tumutulong sa gawaing-bahay. Ang mga larawan na ito ay can also kinalalaman sa ating aralin.-Magaling! -Napag-aralan din natin ang mga tungkulin ng mga kasapi ng pamilya. Vincent? -Tama! -Anu pang bagay ang iyong nakita? Patrick? -Magaling! Libro po. Might also ipapakita ako sa inyo na iba’t ibang larawan. (Upuan) (libro) (kompyuter) (pagkain) (mga bola) -anu-anong mga larawan ng bagay ang inyong nakita? Magbigay ng isa. -Tama! -Ano naman ang tungkulin ng mga anak? Zaldy? -Magaling mga bata.

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Practical 7. Examples Of Lesson Plans Used (Semi-Detailed) Collections

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Practical 7. Examples Of Lesson Plans Used (Semi-Detailed) Collections

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Nice 7. Examples Of Lesson Plans Used (Semi-Detailed) Galleries

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Nice 7. Examples Of Lesson Plans Used (Semi-Detailed) Galleries

Ano pang bagay ang nasa larawan. Mga bola at lagayan ng gamot ay kadalasang nakikita natin sa loob ng paaralan. Paglalahad/talakayan (magpapakita ang guro ng “slide presentation” para sa bagong aralin) -ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa “ang aking paaralan” pa ang nasa kompyuter po. Sa paaralan po! -Opo! Ang aking paaralan -ang paaralan ay mahalaga . Mga bola po. Lagayan ng gamot po. Pagkain at mga bola. Libro. Pagkain po. Handa na ba kayo? C. Pagkain. Ang mga bagay tulad ng upuan. -Ngayon ay tutungo na tayo sa ating bagong aralin. Jilliane? -Tama! -Anong bagay larawan. Gab? -Magaling! -Magbigay ka pa nga ng isang bagay na nasa larawan. Kompyuter.-Magbigay ka pa ng isang bagay na nasa larawan. Jasmine? -Tama! -Bukod sa upuan. Kompyuter. Mark? -Magaling! -Sa tingin ninyo saan kaya madalas makita ang mga bagay na inyong nakita? -Tama ang lahat ng inyong mga sinabi. Libro.

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Popular Tagalog Version ARALING PANLIPUNAN Grade 4 Lesson Images

How To Make A Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan Popular Tagalog Version ARALING PANLIPUNAN Grade 4 Lesson Images

Another plan that you might be looking for: