site-logo

4 Fantastic Kindergarten Lesson Plan Tagalog Images

View Large 4 Fantastic Kindergarten Lesson Plan Tagalog Images

4 Fantastic Kindergarten Lesson Plan Tagalog Images - 5 pinagsanib na aralin sa filipino. B. Can also sakay na ikakasal. 27-32 kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. Naghahatid ako ng mga magazine-aaral sa paaralan. Pumupot-pot ang dyip. Bru-u-u! Pak! Pak! B. Pagtataya: panuto: piliin at isulat ang tamang kahulugan ng tunog o ugong ng mga sasakyan. Mg p. 27-32. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may additionally likha nito. Ano ang gagawin mo? Three. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit. Sining at ekawp. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko. Habang sa daan ay sumisirena ako. C. V. Four. E-e-e-e-e-e-ng! E. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye. Talasalitaan: nagsarasyon nabibingi kaklase gusali bangko ugong traysikel nagtakip b. 1. C. 16-19. 2. Para siya ay bigyan ng pera. Iii. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. Panimulang gawain: 1. Tsug! Tsug! C. B. . Panlinang na gawain: 1. 33. Humihingi ng gasolina. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong iba t ibang tunog: might also kahulugan . Pinaaalis ang mga tao. A. Pagtawag ng sasakyan.

Kindergarten Lesson Plan Tagalog Popular Education Services, Non-Chinese Speaking (NCS) Students Photos

Kindergarten Lesson Plan Tagalog Popular Education Services, Non-Chinese Speaking (NCS) Students Photos

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. In case you hold browsing the website online, you agree to the usage of cookies in this internet site. See our privacy policy and consumer settlement for details.

Kindergarten Lesson Plan Tagalog Creative Filipino Worksheets, Patinig E, Filipino, Pinterest Ideas

Kindergarten Lesson Plan Tagalog Creative Filipino Worksheets, Patinig E, Filipino, Pinterest Ideas

I. Layunin: a. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may additionally wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang aralin: pagtukoy sa iba t ibang huni ng hayop sanggunian: bec pakikinig p. 33, landas sa wika at pagbasa p. 2-6, mg p. 4-7, b.A. 2-eight kagamitan: plaskard/larawan pinagsanib na aralin: filipino at ekawp pagpapahalaga: nasasabi ang kahalagahan ng alagang hayop. Pamamaraan: a. Panimulang gawain: a. Balik-aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong masayang paligid sa isang magazine-aaral bilang huwaran. Three. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop pangwakas na gawain: a. Paglalapat: gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito three. Ibon masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan pagtataya: ipares ang mga huni ng pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-okay! E-e-e-ok! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! Ii a. Baboy b. Aso c. Baka d. Sisiw e. Pusa.

Kindergarten Lesson Plan Tagalog Nice Free Printable Worksheets, Free Printables, Tagalog, Activity Sheets, Flashcard, Kindergarten Activities Pictures

Kindergarten Lesson Plan Tagalog Nice Free Printable Worksheets, Free Printables, Tagalog, Activity Sheets, Flashcard, Kindergarten Activities Pictures

Another plan that you might be looking for: