site-logo

4 Brilliant Tagalog Lesson Plan Format Images

View Large 4 Brilliant Tagalog Lesson Plan Format Images

Tagalog Lesson Plan Format - Five pinagsanib na aralin sa filipino. C. Para takutin ang mga tao. 2. Bru-u-u! Pak! Pak! B. A. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko. Can also nasusunog na bahay. 1. Talasalitaan: nagsarasyon nabibingi kaklase gusali bangko ugong traysikel nagtakip b. B. A. Landas sa wika at pagbasa p. Pamamaraan: a. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. B. 4.A. B. Naghahatid ako ng mga magazine-aaral sa paaralan. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. Sining at ekawp. Tak-tak! Tak tak! Iv. Atbp. Nagtatawag ng pasahero. Maraming tao sa gitna ng daan. 2. Panlinang na gawain: 1. Pinaaalis ang mga tao. E-e-e-e-e-e-ng! E. A. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. Pangkatin ang klase sa apat. . Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. Iii. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong iba t ibang tunog: can also kahulugan . Panimulang gawain: 1. Mg p. May additionally daraang padre. Ano ako? _________________ 2. C. B. Ako ay? ____________ b. Maysakay na mga sundalo. Sanggunian: bec handbook p. Pagtawag ng sasakyan. Pumipito ang pulis. Paksang aralin: pagsabi sa kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. A. Layunin: a. Pagpapahalaga: napahahalagahan ang tulong ng sasakyan sa tao. Sumisirena ang ambulansya.) Ii. A. Para ayusin ang trapiko. Three. C. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! D. 33.

Tagalog Lesson Plan Format New 5 Types Of Rubrics To, In Your, Classes -, Art Of Ed Ideas

Tagalog Lesson Plan Format New 5 Types Of Rubrics To, In Your, Classes -, Art Of Ed Ideas

Tagalog Lesson Plan Format Nice Business Plan Template, Group Home Blank Lesson High School Pictures

Tagalog Lesson Plan Format Nice Business Plan Template, Group Home Blank Lesson High School Pictures

I. Layunin: a. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may also wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang aralin: pagtukoy sa iba t ibang huni ng hayop sanggunian: bec pakikinig p. 33, landas sa wika at pagbasa p. 2-6, mg p. Four-7, b.A. 2-eight kagamitan: plaskard/larawan pinagsanib na aralin: filipino at ekawp pagpapahalaga: nasasabi ang kahalagahan ng alagang hayop. Pamamaraan: a. Panimulang gawain: a. Balik-aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may additionally alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong masayang paligid sa isang magazine-aaral bilang huwaran. Three. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop pangwakas na gawain: a. Paglalapat: gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan pagtataya: ipares ang mga huni ng pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-okay! E-e-e-okay! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! Ii a. Baboy b. Aso c. Baka d. Sisiw e. Pusa.

Tagalog Lesson Plan Format Brilliant Easy Lesson Plan Templates.Simple-Lesson-Plan-Template-3732976.Png Pictures

Tagalog Lesson Plan Format Brilliant Easy Lesson Plan Templates.Simple-Lesson-Plan-Template-3732976.Png Pictures

Tagalog Lesson Plan Format Nice Images Of Nursing Teaching Plan Template Leseriail, Examples Within Lesson Plan Format Nursing 8106 Solutions

Tagalog Lesson Plan Format Nice Images Of Nursing Teaching Plan Template Leseriail, Examples Within Lesson Plan Format Nursing 8106 Solutions

Another plan that you might be looking for: